mistnisetreni.cz

Jak získat informaci o výši uhrazeného pojistného

(lze i kombinací níže uvedených možností)

1. Klientský portál příslušné pojišťovny

a. informaci o zaplaceném pojistném (přehledu plateb) portál přímo obsahuje

b. pokud ne, prostřednictvím portálu lze informaci o přehledu plateb vyžádat

c. klientské portály (zóny):

d. v klientském portálu lze popřípadě získat i dokumenty – pojistnou smlouvu, pojistku (potvrzení o uzavření smlouvy), pojistné podmínky, získaná plnění (pojistná událost, mimořádné výběry, odkupné apod.). Nejsou-li dokumenty přímo v portálu, lze je prostřednictvím portálu vyžádat

e. v případě, že nemáte přístup do klientského portálu, na výše uvedených odkazech si jej lze online zřídit (nemusí to být možné, pokud již pojistná smlouva není aktivní!)

2. Internetové bankovnictví

a. návod platí pouze pro internetové bankovnictví (v mobilním bankovnictví je historie ohraničena, resp. některé filtry v období nelze nastavit)

b. v přehledu pohybů nastavte filtr pro vyhledávání (většinou je potřeba nastavit v rozšířeném filtru) • období (pozor vždy jen historii za max. 370 dnů, ovšem v tomto intervalu lze hledat za celou dobu trvání účtu – např. od 1.1.2011 do 31.12.2011, pak od 1.1.2012 do 31.12.2012 apod.)

• číslo účtu – číslo účtu pojišťovny, na který je placeno pojistné; anebo

• variabilní symbol platby – většinou bylo variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy

• vyfiltrované platby vytiskněte nebo uložte jako .pdf dokument (dle nabídky IB)

3. Výroční dopisy

a. výroční dopisy pojišťovna zasílá každý rok k datu uzavření pojistné smlouvy

b. hledejte položku „celkové zaplacené pojistné“

4. Pobočka pojišťovny – osobní návštěva (žádost o vystavení přehledu plateb pojistného a případně také o získaných plněních ze strany pojišťovny (pojistná plnění, mimořádné výběry, odkupné); může být zpoplatněno

5. Pojišťovna – písemně (doporučeně) – např. použít formulaci „k pojistné smlouvě č. XX (doplnit) žádám o zaslání přehledu plateb pojistného a přehled plnění ze strany pojišťovny“

6. Pobočka banky, u které máte vedený účet pro úhradu pojistného (v případě změny banky pro úhradu pojistného v průběhu trvání pojistné smlouvy je samozřejmě nutné navštívit všechny relevantní banky) – osobní návštěva – lze vyžádat výpis transakcí vůči účtu pojišťovny nebo s variabilním symbolem, a to za celou dobu placení pojistného (nikoli kopie výpisů z účtů,
pouze výpis transakcí); může být zpoplatněno (100-200 Kč)