mistnisetreni.cz

TEST (NE)PLATNÉ SMLOUVY

Jak získat informaci o výši uhrazeného pojistného?

    1. Datum uzavření pojistné smlouvy?

    2. Pojistná smlouva stále trvá?


    Datum ukončení pojistné smlouvy?

    3. U jaké pojišťovny jste uzavřeli smlouvu?

    4. Kontaktní údaje